8. FOLKLORIJADA „RASINO, ZAIGRAJ“ U VELIKIM KUPCIMA