8. FOLKLORIJADA “RASINO, ZAIGRAJ” U VELIKIM KUPCIMA