ZAVRŠENO ASFALTIRANJE DEONICE CEROVA – ŽUPSKI PUT

Završeno je asfaltiranje deonice Cerova – Župski put, u dužini od 1200 metara, koje je finansiralo JP “Putevi Srbije”, a radove je izvodio “Kruševac put”. Po završetku asfaltiranja urađeni su i kanali za odvod vode. U ovoj mesnoj zajednici živi i posluje veći broj malih privrednika, tako da će im asfaltiranje olakšati komunikaciju i transport robe. Takođe, ovom deonicom povezuju se dva puta od velikog značaja – Župski i Bruski. Obzirom da je put više decenija bio u lošem stanju posebno kada su vremenski uslovi nepovoljni, nije bilo dovoljno nasipanje koje je samo u datom trenutku, kratkoročno rešavalo problem. Predsednik Saveta Mesne zajednice Cerova i Gari zahvalio se predstavnicima Grada Kruševca na uspešnoj saradnji, zahvaljujući kojoj je i realizovana ova investicija.

Inače, aktivnosti se odvijaju nesmetanim kontinuitetom na svim aktivnim gradilištima, pre svega na putevima, ali i drugim infrastrukturnim projektima planiranim za tekuću budžetsku godinu.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.