ZAKON O EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA /video

Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika koji je stupio na snagu u junu prošle godine uređuje se uspostvaljanje, sadržina, osnovi evidentiranja i način vođenja centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa Zakonom, kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika. Zakon uvodi: obavezu pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji da odrede stvarne vlasnike i obezbede odgovarajuću dokumentaciju, a nakon formiranja Centralne evidencije stvarnih vlasnika kod Agencije za privredne registre – ovlašćena/odgovorna lica kod Registrovanih subjekata biće dužna da ove podatke i dokumente unesu i evidentiraju u Centralnoj evidenciji.

 

U kruševačkoj regionalnoj privrednoj komori, obavestili su privrednike o krajnjem roku za prijavu koja se vrši kvalifikovanim elektronskim sertifikatom koji izdaje PKS.