ZABRANJUJE SE UPOTREBA VODE SA PET JAVNIH ČESMI

Odeljenje za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja donelo je rešenje o ZABRANI distribucije vode koja se upotrebljava kao voda za piće i sanitarno higijenske upotrebe ZBOG ZDRAVSTVENE NEISPRAVNOSTI, koja se isporučuje sa javnih česmi:

1. Česma Cara Lazara, ul. Jastrebačka bb

2. Lazarička česma

3. Zulina česma, ul. Jug Bogdanova

4. Uroševa česma, ul. Jug Bogdanova

5. Česma kod kapije FAM-a, ulica Jastrebačka

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.