SRBIJU ODŠTETE KOŠTAJU PREKO DVE MILIJARDE DINARA

Srbija je zbog gubitka sporova pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu prošle godine morala na ime naknade materijalne i nematerijalne štete da isplati građanima koji su je tužili 25.829.605 dinara. Ovo je potvrđeno, za list „Novosti“, u Državnom pravobranilaštvu. Ako se ovaj iznos uporedi sa statistikom Komiteta ministara Saveta Evrope iz aprila, brojke su znatno veće nego u 2017. Tada je Srbija morala da isplati 147.000 evra. Od 19. septembra 2006. godine, kada je doneta prva presuda u procesu u kom je učestvovala naša zemlja, pa sve do kraja prošle godine, ukupna odšteta koju je naša država morala da plati dostigla je čak 2.453.470.058 dinara, kažu u Pravobranilaštvu.

 

Trenutno se pred Sudom u Strazburu nalazi u radu oko 1.900 predstavki protiv Srbije, pa smo se opet našli u 10 najtuženijih zemalja sveta. I to na devetom mestu. Situacija je, ipak, daleko bolja nego pre nekoliko godina, kada smo bili među top tri, i to zahvaljujući masovnim predstavkama srpskih rezervista koji nisu dobili naknadu u vreme mobilizacije, 1999. Najveći broj građana koji se lane žalio Evropskom sudu imao je pritužbe na dužinu trajanja sudskih postupaka i na neizvršenje domaćih odluka koje su donete protiv društvenih preduzeća. Reč je o dugovanjima radnicima za plate i doprinose, koje ova preduzeća, uprkos pravosnažnim i izvršnim sudskim presudama, nisu isplatila. Evropski sud, kako objašnjavaju u Pravobranilaštvu, u odnosu na Srbiju doneo je od 2004. ukupno 192 presude. Od toga, u 179 je utvrđena povreda prava garantovanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, a u 12 je konstatovano da takve povrede nema. Doneto je i 556 odluka, od čega 221 o prijateljskom poravnanju, 64 o prihvaćenoj jednostranoj deklaraciji, a u 271 odluci su predstavke proglašene neprihvatljivim.

 

Najmasovniji slučajevi o kojima je sud do sada odlučivao odnose se na nestale bebe („Zorica Jovanović protiv Srbije), na isplatu tzv. kosovskih penzija i na isplatu štediša Invest banke i Ljubljanske banke.Prema statistici SE, Srbiji su prosečno potrebne dve godine za izvršenje presude, mada naša zemlja ima i presude starije od decenije koje još nije ispunila.

 

Najviše predstavki prošle godine podneli su Rusi protiv svoje države, preko 11.000 tužbi.

 

Izvor: novosti.rs