ZA NOVI, BIOMETRIJSKI ORUŽNI LIST – 12.000 DINARA

Zamena starih oružnih listova za nove biometrijske isprave koštaće građane koji poseduju vatreno oružje više od 12.000 dinara, pišu „Večernje novosti“ u izdanju od četvrtka.

 

U MUP-u navode da je zamena oružnih listova zakonska obaveza za sve koji poseduju vatreno oružje, ali i opominju na uobičajenu naviku građana da koriste poslednje dane zakonskih rokova za izvršenje administrativnih poslova.

 

Prenoseći nezvanične podatke Nacionalne asocijacije za oružje (NAOS), list navodi da građani Srbije poseduju oko 600.000 oružnih listova, a da rok za zamenu starih isprava ističe za devet meseci.

 

Pored zamene starih oružnih listova, Zakonom o oružju i municiji, koji se primenjuje od marta 2016. godine, uvedena je novina po kojoj je na jednom novom oružnom listu omogućena registracija do deset pištolja ili pušaka.

 

Vlasnik oružja, prema zakonu, obavezan je da prilikom zamene oružnog lista, u policijsku stanicu donese oružje na uvid, kao i stare isprave. Potrebna mu je potvrda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak, kao i lekarsko uverenje o sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

 

Sastavni deo postupka su i dokumenti koji dokazuju tzv. opravdani razlog za posedovanje oružja. Ukoliko građanin poseduje lovačku pušku ili karabin, to je uverenje o položenom lovačkom ispitu ili kopija lovne karte. Ukoliko je oružje namenjeno sportu, „opravdani razlog“ čini potvrda o članstvu u nekom od streljačkih klubova. U slučaju da su pištolj ili puška namenjeni za ličnu bezbednost, vlasnik je obavezan da „na zapisnik“ da i izjavu kojom tvrdi da mu je zbog posla koji obavlja ili drugih okolnosti sigurnost ugrožena. Sve to prati terenska provera policije, pre izdavanja dozvole.

 

Novi zakon o oružju i municiji ukinuo je kategoriju trofejnog oružja. Prema evidenciji MUP-a, do stupanja na snagu novih propisa u Srbiji je bilo registrovano ukupno 63.558 komada trofejnog oružja. Do marta ove godine više od polovine vlasnika preregistrovalo je svoje vatrene trofeje. Svi postupci još uvek nisu završeni, a deo ovog naoružanja predat je državi. Takođe, u tri kruga legalizacije, koliko je sprovedeno od stupanja na snagu novog zakona, MUP-u je predato ukupno 3.725 komada.

 

Izvor: novosti.rs