VODOSTAJ U PADU

Izveštaj Štaba za vanredne situacije Kruševac za 03.04.2018.godine

Vodostaj Južne Morave, na mernoj stanici Mojsinje, je u padu, trenutno je na koti 364 cm, promena za 24 sata je -13 cm i na snazi je redovna odbrana od poplava. Državni put II A reda br.215, Kruševac – Đunis – Deligrad je prohodan, saobraćaj se odvija nesmetano nakon povlačenja vode sa kolovoza. U naseljenom mestu Đunis, voda se povlači iz poplavljenih dvorišta, kuća i pomoćnih objekata u najnižem delu naselja, kao i poljoprivrednih površina u nebranjenom delu priobalja. Na dve lokacije u naselju Đunis postavljena su 2 rezervoara od po 1.000 litara sa pijaćom vodom za snabdevanje stanovnika, odnosno domaćinstava čija su dvorišta i bunari bili poplavljeni prethodnih dana. JKP “Kruševac” po potrebi dostavlja tehničku vodu. Sve nadležne službe grada Kruševca prate stanje na terenu.

Zapadna Morava, na mernoj stanici Jasika, je u blagom padu, vodostaj je na koti 99 cm, promena za 24 sata je – 8 cm i u granicama je redovne odbrane od poplava.

Reka Rasina, na mernoj stanici Ravni, je u padu i vodostaj je na koti 130 cm, promena za 24 sata je -10 cm.

Dotok vode u jezero Ćelije je 24 m3/s a isticanje iz jezera je 23 m3/s. Vodosnabdevanje stabilno.