VIŠE PREDŠKOLACA OVE GODINE NA ZAVRŠNOJ PRIREDBI

Predškolska ustanova “Nata Veljković” obaveštava roditelje i druge zakonske zastupnike dece predškolskog uzrasta, od 6 meseci do 5 i po godina, da će se rešavanje zahteva za prijem dece u programe u celodnevnom trajanju Predškolske ustanove „Nata Veljković“ obaviti u periodu od 1. do 17. juna 2022. godine. Rešavanje zahteva za vrtić „Pčelica“ biće naknadno vršeno, u drugoj polovini avgusta 2022. godine. Zahtevi za prijem za programe u celodnevnom trajanju dostavljaju se zaključno sa 31. majem 2022. godine i to elektronskim putem, na nacionalnom portalu eUprava ili na portirnici vrtića „Neven“, ul. Bosanska 21, uz prateću dokumentaciju. Rešavanje zahteva za prijem dece vrši se komisijski. U razmatranje će se uzimati zahtevi sa potpunom dokumentacijom. Spisak primljene dece u programe u celodnevnom trajanju (osim za vrtić „Pčelica“) biće istaknut na vratima vrtića za koji je roditelj/drugi zakonski zastupnik podneo zahtev za prijem, kao i na internet strani Ustanove, od 20. juna 2022. godine. Sklapanje Ugovora o korišćenju usluga sa P.U. „Nata Veljković“ za decu koja budu primljena u programe u celodnevnom trajanju vršiće se od 6. do 29. jula 2022. godine.

Prema broju dece koja ove godine završavaju pripremni predškolski program, od 01. septembra će prvaka u Kruševcu biti više.

Kruševac je i dalje jedan od retkih gradova u Srbiju u kojima nema listi čekanja za prijem u vrtiće.

Predškolska ustanova“Nata Veljković“ u Kruševcu postoji od 1979. godine.