VAŠAR U KRUŠEVCU – OBAVEŠTENJE ZA PRODAVCE

„POSLOVNI CENTAR“ J.P. KRUŠEVAC ORGANIZUJE VAŠAR (Sveti Ilija) 02.08.2018.

VAŠAR SE ODRŽAVA U ULICI AERODROMSKA KOJA SE ZATVARA ZA SAOBRAĆAJ 02.08.2018. U 03:00 ČASOVA I BIĆE ZATVORENA DO 05:00 ČASOVA 03.08.2018.

 

SVI ZAKUPCI KOJI SU IZVRŠILI REZERVACIJU PODNIH MESTA NA TROTOARU ISTA MOGU UPLATITI DO 20.07.2018.GODINE NA STOČNOJ PIJACI ILI NA TEKUĆI RAČUN „POSLOVNOG CENTRA“JP KRUŠEVAC 160-7025-50.

 

KORISNICI KOJI NE IZVRŠE UPLATU GUBE PRAVO NA REZERVISANO MESTO.

 

LICITACIJA za preostala slobodna podna mesta i mesta za postavljanje ugostiteljskih objekata i zabavnih radnji na vašarištu održaće se 25.07.2018. godine od 09:00 do 13:00 na mestima koja se izdaju.

 

Uplata izlicitiranih mesta se vrši istog dana na licu mesta.
Mesta koja se na dan licitacije ne izdaju mogu se uplatiti na stočnoj pijaci do dana održavanja vašara ili na tekući račun 160-7025-50 do 30.07.2018.god.

 

Korisnici koji na dan licitacije zakupe mesto vrše rezervaciju istog za naredni vašar uz predhodni konsultaciju (telefonskim pozivom ili lično) sa poslovođom stočne pijace.
Na osnovu Odluke o pijacama (Sl.list grada Kruševca 1/09), i člana 74. Odluke o uređenju grada (Sl. list grada Kruševca 8/2012) vlasnici zabavnih radnji koji učestvuju na licitaciji dužani su da prilože sledeću dokumentaciju:

 

1. Kopiju rešenja iz APR-a o registraciji za tu delatnost (orginal na uvid), poreski identifikacioni broj, matični broj i broj žiro računa,
2. Projekat konstrukcije,
3. Izveštaj o tehničkoj kontroli koji je izdalo lice ovlašćeno za projektovanje.

 

SVA PRODAJA VAN MESTA PREDVIĐENOG ZA ORGANIZOVANjE VAŠARA JE ZABRANJENA I BIĆE SANKCIONISANA OD STRANE NADLEŽNIH ORGANA.

 

REZERVACIJE MESTA TELEFONSKIM PUTEM VAŽE 24 časa.
KONTAKT TELEFON: 037/35-01-403, 064/82-50-620, 064/82-50-614