UTVRĐENA VISINA POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE ZA 2023. GODINU

Obaveštavamo da je u Centrali Poreske uprave, u prvoj polovini meseca oktobra 2023. godine, nakon obrade i filtriranja dostavljenih podataka iz MUP, izvršen masovni obračun poreza na registrovano oružje za 2023. godinu.

Usklađeni dinarski iznosi za plaćanje poreza na registrovano oružje za 2023. godinu iznose:

1) automatska puška        17.280
2) poluautomatska puška         6.930
3) oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje oružja         4.680
4) oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za drženje i nošenje oružja (uključujući oružani list za pravna lica i preduzetnike)        23.350

Dostavljanje rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2023. godinu vrši se u skladu sa odredbama čl. 36. st. 4. i 13. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojima je propisano da se poreski akt smatra dostavljenim po isteku 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti, odnosno u slučaju dostavljanja poreskog akta u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, danom postavljanja na portal Poreske uprave.

Poreskim obveznicima pravnim licima i preduzetnicima rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2023. godinu dostavljena su u elektronskom obliku u poresko sanduče na portalu Poreske uprave Republike Srbije ePorezi, dana 10.11.2023. godine.

Poreskim obveznicima fizičkim licima koji imaju nalog na portalu eUprave, rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2023. godinu dostavljena su u elektronskom obliku u elektronsko sanduče na portalu eUprava, dana 14.11.2023. godine.

Poreskim obveznicima fizičkim licima koja nemaju elektronsko sanduče na portalu eUprava rešenja će biti dostavljena u papiru, na adresu mesta prebivališta poreskog obveznika. Rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2023. godinu biće predata pošti, dana 29.11.2023. godine. Datum predaje rešenja pošti na uručenje jedinstven je za sve poreske obveznike na teritoriji Republike Srbije i biće naznačen na rešenju.