USVOJEN BUDŽET GRADA ZA 2019. GODINU /video

Sednica skupštine grada Kruševca održana je sa dnevnim redom od preko 60 tačaka. Lokalni parlament, pored ostalih, usvojio je predlog odluke o budžetu grada za 2019. godinu Planirani Budzet za 2019. godinu, u odnosu na ovu, veći je za 5,9 % i kao takav nosi epitet investicioni i razvojni.

 

Skupština grada usvojila je i predlog Satatuta Grada Kruševca kao i predlog odluke kadrovskog plana gradske uprave Kruševac, gradskog prvobranilaštva i službe Mesnih zajednica za 2019. godinu, zatim predlog odluke o izmenama odluke o komunalnim taksama kao i o programu razvoja grada za 2019., sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu.