USVOJEN BUDŽET GRADA KRUŠEVCA ZA 2022. GODINU

Skupština grada Kruševca usvojila je budžet za 2022. godinu koji je planiran na 5 milijardi 190 miliona dinara. Odbornici su razmatrali predloge i odluke iz 89 tačaka dnevnog reda. Lokalni parlament održan je u Beloj sali KCK uz poštovanje epidemioloških mera. Dnevni red Skupštine sadržao je 89 tačaka. Jedna od najvažnijih je budžet grada za 2022. godinu koji je planiran na 5 milijardi 190 miliona dinara.

Skupština grada dala je saglasnost na Program razvoja Kruševca za 2022. i projekcijama za naredne dve godine, lokalnim komunalnim taksama, Lokalnom akcionom planu zapošljavanja. Etički kodeks ponašanja funkcionera i Kodeks ponašanja službenika Gradske uprave Skupština je takođe usvojila, kao i planove generalne i detaljne regulacije i predlog izmena i dopuna Prostornog plana grada Kruševca. Pored ostalog odbornici su odlučivali o predlogu Odluke o izradi murala Veri Nikolić u Kruševcu i o programima rada javnih preduzeća i ustanova, kao i o rešenjima za razrešenje i imenovanje članova upravnih odbora.