USLOVI ZA OSTVARENJE PRAVA NA RODITELJSKI DODATAK

Da bi roditelji mogli da podnesu zahtev za roditeljski dodatak, neophodno je da njihovo dete bude vakcinisano. To predviđa novi Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom.

 

Briga o deci propisana je kalendarom obavezne imunizacije Instituta za javno zdravlje Srbije „Batut“, gde se ovih dana traži vakcina više. Ipak, ima i onih kojih ni ova mera nije opredelila da vakcinišu decu. O njihovoj odluci presudu donosi sud. Ako se ustanovi da postoji zdravstveni razlog, zbog kog dete ne sme biti vakcinisano, komisija resornog ministarstva odlučivaće o pravu na roditeljski dodatak. U tom slučaju podnosi se dokazna dokumentacija, lekarska dokumentacija koju roditelji prilažu da je njihovo dete oslobođeno primanja vakcine, a samim tim mogu da dobiju roditeljski dodatak.

 

Poseban uslov za roditeljski dodatak je i redovno pohađanje predškolskog programa i nastave u osnovnim školama.