USKORO UREĐENJE GRADSKOG PROSTORA IZA HOTELA „EVROPA“

Na gradskoj lokaciji, u okviru MZ Despot Stefan Lazarević, u samom centru Kruševca, iza nekadašnjeg bioskopa „Evropa” smeštene su garaže, a prema rečima nadležnih radi se uglavnom o nelegalnim objektima koji nisu ucrtani u Plan generalne regulacije Centar 4. Postoje različite inicijative privođenja novoj nameni, ali je prvi korak razrešenje imovinsko – pravnih odnosa.

Direktor JP za urbanizam i projektovanje Miloš Jović i direktor JKP „Kruševac“ Snežana Radojković istakli su da će se u dogovoru sa Gradom Kruševcem naći najbolje rešenje. Jedna od mogućih varijanti je izgradnja parka kojim će biti ozelenjena i ukrašena ova javna površina, sa pripadajućim mobilijarom, ali postoji i dosta skuplja mogućnost izgradnje polupodzemne etažne garaže sa parkom na nivou iznad.

Do donošenja odluke, JKP „Kruševac“ preuzeće pojačanu brigu o higijeni i uređenju ovog prostora, kako bi u što većoj meri bio pripremljen za predstojeću prenamenu.