USKORO NOVI IZGLED STARE ZELENE PIJACE U KRUŠEVCU

Da bi se obezbedili bolji uslovi za rad i poslovanje, kako zakupcima tezgi na pijaci, tako i korisnicima pijačnih usluga i svim građanima, Poslovni centar Kruševac je i u ovoj godini nastavio sa radovima oko renoviranja i uređenja iste. Naime, preko 30 privremenih objekata, unutar Stare zelene pijace, polovinom ovog meseca biće izmešteno na vidljivija mesta koja će biti pristupačnija kupcima. Promene na staroj pijaci proistekle su nakon sugestija zakupaca objekata na Staroj pijaci, kako bi kupci imali bolji uvid ponude proizvoda u ovim objektima.

Licitacije za izdavanje podnih mesta za zakup privremenih objekata na Staroj zelenoj pijaci je 18. februara, do kada će objekti biti izmešteni onako kako je planirano, a 21. februara je i licitacija za izdavanje tezgi. Pijaca će novim rasporedom imati prostor za 200 tezgi, 26 montažnih objekata i 25 podnh mesta.