UREĐENJE KANICOVE ULICE U NASELJU UN /video

U naselju Ujedinjene Nacije u Kruševcu u toku su radovi na uređenju i asfaltiranju Kanicove ulice. Sredstva za ovu namenu opredeljena si iz budžeta grada Kruševca. Radovi se izvode na uređenju i asfaltiranju Kanicove ulice u dužini od oko 300 m, za koju su sredstva opredeljena iz bužzeta grada Kruševca, vrednosti oko 4 miliona i 200 hiljada dinara.

 

U ovoj mesnoj zajednici planirane su i druge aktvnosti. Na uređenje Kanicove ulice u Panjevcu se dugo čekalo, radovi su u toku, a završetak se očekuje za najkasnije deset dana.