ULOGA INTELEKTUALNE SVOJINE U BRENDIRANJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

U saradnji sa zavodom za intelektualnu svojinu, RPK Kruševac organizovala je tematsku sednicu parlamenta privrednika Rasinskog okruga proširenog sastava na temu „Uloga intelektualne svojine u brendiranju poljoprivredno prehrambenih proizvoda“.

Osim kvaliteta samog proizvoda od izuzetne važnosti za plasiranje robe na tržištu i dalju prodaju je zaštita znaka, logoa, pakovanja, ali i oznake o geografskom poreklu proizvoda ističu iz zavoda za intelektualnu svojinu.

Osim prozvodjača poljoprivredno prehrambenih proizvoda iz Rasnskog okruga, današnjem sastanku u RPK, prisustvovali su predstavnici Poljoprivrednog fakulteta iz Kruševca, poljoprivredno savetodavne stručne službe, i lokalnih samouprava.