U TOKU JE PROCENA ŠTETE NASTALE ZBOG OBILNIH PADAVINA U KRUŠEVCU

Koševi su i dalje najviše pogođeni poplavama. Sa Behtelom su juče intervenisali prvo na otvaranju a kasnije kako se Z. Morava izlivala, na zatvaranju kanala u cilju zaštite domaćinstava. Poplavni talas nije prešao granicu bedema. Džakovi sa peskom su raspoređeni na kritičnim mestima a trenutno je na raspolaganju još oko 200, ukoliko se ukaže potreba. Vodostaj na Rasini je opao za 1,5m. Očekuje se skora normalizacija vodostaja na akumulaciji jezera Ćelije i reci Rasini. Parametri za akumulaciju jezera Ćelije su sledeći: ispuštanje 70m3 a dotok je 22m3. Vodosnabdevanje je normalno na celoj teritoriji grada. Područje u okolini reke Rasine usled ispuštanja veće količine vode iz jezera Ćelije nije pretrpelo veće štete, kao ni stambeni objekti. Najkritičnije je trenutno u delu n.m. Đunis gde se izlila voda, dežurne ekipe su bile i još uvek su na terenu. džakovi sa peskom i prokopani su kanali u cilju zaštite stanovništva i njihove imovine. Prioriteti su crpljenje vode u Koševima i Đunisu. U narednom periodu moramo napraviti evidenciju kritičnih tački na vodotokovima, objektima i javnoj strukturi koje su nam se sada pojavile i jasno su uočene. Uz nadležne stručne službe i meštane odrediti novi predlog odvođenja voda iz okruženja na novoj trasi autoputa uz prihvatanje i saglasnost Koridora Srbije. Služba MZ treba da prikupi podatke i napravi spiskove plavljenih domaćinstava, poljoprivrede, a uz pomoć Privredne komore Kruševac i privrednih subjekata. U cilju preduzimanja sanitarnih i zdravstvenih mera na otklanjanju posledica nevremena biće angažovani Doma zdravlja i JU Veterinarska stanica Kruševac. JKP Vodovod Kruševac uz spoljnu kontrolu ZZJZ Kruševac pratiće stanje vodosnabdevanja na centralnom i mesnim vodovodima. : Svi putevi na teritoriji grada su prohodni osim državnog puta II reda, br. 215 na deonici Kaonik- Đunis, koji je u prekidu u n.m. Đunis. Stanje sa trafostanicom u n.m. Koševi je redovno ali se pojavila opasnost od klizišta u V. Šiljegovcu i Ribarskoj reci, koja mogu ugroziti postojeće ekektrične stubove. Nadležne službe su formirale ekipe sa predstavnicima JP Direkcije za urbanizam i projektovanje, inspekcije i komunalne milicije, koje će sagledati uslove za privremenu sanaciju klizišta u Štitaru i drugim lokacijam – kamenim nabačajem ili drugim lomljenim materijalom. Nalaže se svim javnim preduzećima da sačini izveštaj o angažovanju svoje mehanizacije i resursa. Služba MZ da obavesti predsednike i sekretare MZ da popune formulare koji su im dostavljeni o pretrpelim posledicama usled poplava. Na osnovu toga utvrdiće se prioriteti u otklanjanju posledica.