U PORODIČNOM NASILJU U SRBIJI ZA 10 GODINA UBIJENO 330 ŽENA

Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je da je u poslednjih deset godina u Srbiji ubijeno 330 žena, a da je od početka godine 10 žena ubijeno u nasilju u porodici.

Ona je u saopštenju navela da je od juna, od kada se primenjuje Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, do sada izrečeno više od 15.000 hitnih mera udaljavanja nasilnika iz stana i zabrane prilaska žrtvi.

„Žene hrabrije prijavljuju nasilnike i to je dobro, ali nije dovoljno. Jer, svi mi kao društvo moramo da učinimo više – država, civilni sektor, mediji, ali i građanke i građani Srbije. Ne okrećimo glavu pred nasiljem, ono je tu oko nas. Reagujmo i prijavimo nasilnika, sprečimo zločin“, rekla je Mihajlović.

Ona je rekla da Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost koordinira pripremu prvog državnog izveštaja koji Srbija podnosi međunarodnom telu koje je nadležno za praćenje realizacije Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama (Istanbulske konvencije) GREVIO grupi.

Izvor: Beta