TRETMAN SUZBIJANJA LARVI KOMARACA

U utorak, 22. septembra 2020. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće RACOM 92 d.o.o. iz Beograda, Pilota Mihajla Petrovića 79A, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 sati. Planirano je da radovi traju 1 dan. Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG. Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.