TREĆI DAN MALE MATURE

 

 

Osmaci danas polažu kombinovani test, sa pitanjima iz biologije, fizike, hemije, istorije i geografije. Kombinovanim testom osmaci završavaju polaganje završnog ispita.

 

Oni su u utorak rešavali zadatke iz matematike, a u ponedeljak srpski, odnosno maternji jezik. U sredu su pitanja iz fizike, hemije, istorije, geografije i biologije.

 

Osmake je prošle godine već pri prvom pogledu na kombinovani test zateklo iznenađenje – testovi su bili štampani u pet grupa, sa istim pitanjima ali različito poređenim, kako bi se smanjila mogućnost prepisivanja. Prema najavama nadležnih, tako će biti i danas.

 

Učenici će preliminarne rezultate saznati 22. juna do osam sati. Nezadovoljni đaci mogu se žaliti već sutradan, od osam do 16 sati, dok se žalbe u okružnim komisijama rešavaju 25. juna u isto vreme. Konačni rezultati, biće objavljeni u četvrtak, 28. juna, a đaci će naredna dva dana imati na raspolaganju da popune i predaju liste želja.

 

Konačno, 8. jula biće objavljeni zvanični rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima, a učenici će moći da se upišu 9. i 10. jula od osam do 15 sati.

 

Na osnovu ova tri testa, učenici mogu da sakupe maksimalno 40 poena, dok se uspeh iz 6, 7. i 8. razreda vrednuje sa 60.