TESTIRANJE SPOSOBNOSTI ĐAKA O.Š.”VUK KARADŽIĆ”

Prema planovima za tekuću 2019.godinu, u 17 osnovnih kruševačkih škola do kraja godine  obaviće se testiranje po jednog odeljenja četvrtog razreda, na osnovu čega će biti određeno stanje motoričkih sposobnosti đaka, zatim će biti urađena  analiza stanja i javno prezentovani dobijeni pokazatelji. Testiranje motoričkih sposobnosti đaka realizovano je u O.Š.”Vuk Karadžić”.

 

Naredna aktivnost u projektu „Testiranje motoričkih sposobnosti đaka četvrtog razreda“ je planirano za 05. jun, kada će, kao osmu školu, od ukupno 17 kruševačkih škola, Sportski savez grada Kruševca posetiti O.Š. “Dragomir Marković”. Projekat će biti nastavljen u septembru, kada počne nova školska godina. Za narednu, 2020. godinu, planirano je prošenje projektnih aktivnosti u vidu organizacije dečjeg sportskog kampa, pod pokroviteljstvom Grada Kruševca a u organizaciji Sportskog saveza Grada.