TESTIRANJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI ĐAKA U KONJUHU

Sportski savez grada Kruševca, u saradnji sa Fitnes klubom “Homosportikus”, a u skladu sa programom rada za 2018. godinu, realizuje projekat „Testiranje motoričkih sposobnosti đaka četvrtog razreda osnovnih škola sa teritorije grada Kruševca”.

 

U programu fizičkog vaspitanja jasno se ističe da je „cilj fizičkog vaspitanja da raznovrsnim i sistematičkim motoričkim aktivnostima, u povezanosti sa ostalim vaspitno, obrazovnim područjima doprinese razvoju ličnosti učenika“. Deveto testiranje, od 18 planiranih, realizovano je u četvrtak, 11. oktobra 2018. godine u O.Š. ”Brana Pavlović” sa đacima dva odeljenja petog razreda.

 

Za praćenje fizičkog rasta i sastava tela izvršena su merenja telesne visine i telesne mase učenika na osnovu kojih će se izračunati (indeks telesne mase). Za praćenje razvoja motoričkih sposobnosti izvršena su testiranja : agilnosti- test čunasto trčanje 4 h 10 metara, za procenu mišićne snage – test skok u dalj iz mesta, za procenu izdržljivosti u mišićnoj snazi – test ležanje –sed za 30 sekundi.

 

Sportski savez grada Kruševca Osnovnoj školi „Brana Pavlović“ donirao je lopte za fudbal, odbojku i rukomet.