STRUJNI UDAR OSTAVIO MEŠEVO I CEROVU BEZ VODE

Usled havarijskog nestanka struje praćenog strujnim udarom, koji se desio u petak 26. jula
2019.godine, došlo je do kvara na pumpama i upravljačkoj elektronici u crpnoj stanici Šogolj, koja obezbeđuje vodom Meševo, Doljane i Cerovu. Kao posledica ove havarije Meševo i Cerova su ostala bez vode.

 

Ekipa održavanja JKP “Vodovod-Kruševac” je od juče na terenu i radi na stabilizaciji vodosnabdevanja i sanaciji kvarova na objektima i instalacijama. Očekuje se stabilizacija vodonabdevanja do kraja dana, a zbog preventivnog snabdevanja vodom biće postavljene cisterne sa pijaćom vodom na centralnim lokacijama u Meševu i Cerovi.