STEFANOVIĆ: USKORO IZMENE VIŠE ZAKONA, OŠTRIJE KAZNE

Policija je protiv više od 10.000 ljudi prošle godine podnela krivične prijave zbog najrazličitijih oblika nasilja, a osuđeno ih je oko 4.500. Većina je dobila uslovne kazne, trećina je završila iza rešetaka, a tek poneki u kućnom zatvoru ili sa vaspitnom merom. Dve trećine osuđenih su povratnici. Upravo zato je ministar policije i potpredsednik Vlade Nebojša Stefanović pokrenuo inicijativu za pooštravanja kazni za krivična dela sa elementima nasilja i uvođenje instituta „tri udarca“.

 

Prvi čovek MUP uputiće predlog za izmenu više zakona, a najveća novina je uvođenje pomenutog instituta, koji se prevashodno odnosi na povratnike. Njega, kako kaže Stefanović, poznaju mnoge evropske države i već su ga implementirale u nacionalna krivična zakonodavstva. “To konkretno znači da će svako ko ponovi neko krivično delo sa elementima nasilja biti oštrije kažnjavan, a ukoliko to učini tri puta, kazna mora biti drakonska”, saopštio je MUP Srbije.

 

“Uskoro ću uputiti inicijativu za izmenu krivično-pravnog okvira u Srbiji kako bi se pooštrile kazne za krivična dela nasilja. Osnovni cilj je da se svi nasilnici, bez obzira o kom vidu nasilja je reč, još oštrije kažnjavaju, kako bi uticali na kolektivnu svest građana Srbije i na njihov osećaj bezbednosti”, rekao je minister Nebojša Stefanović. Stefanović je primetio da nasilje predstavlja rastuću društvenu opasnost i konstatovao da je, nakon detaljne analize pravnog okvira, zaključio da je ovo najefikasniji način da se suzbije. “Ministarstvo pravde će razmotriti svaku pristiglu inicijativu kako bi se našlo optimalno rešenje u cilju bolje krivično-pravne zaštite građana”, kažu u ovom ministarstvu, i dodaju da je kaznena politika već pooštrena kada je u pitanju nasilje u porodici.

 

Od juna prošle godine, od kada je zaživeo zakon, policijski službenici mogu da odrede hitnu meru udaljenja iz stana ili zabranu prilaženja žrtvi na 48 sati, ukoliko procena rizika ukaže na opasnost da nasilnik ponovi delo. Sud onda tu meru može da produži na mesec dana, kao i da kazni nasilnika zbog kršenja zabrane. Ove zakonske izmene rezultirale su sa 419 podnetih tužbi od juna prošle do oktobra ove godine. U istom periodu stručni timovi razmatrali su čak 64.251 slučaj nasilja u porodici, a sud je izrekao 23.915 produženih hitnih mera.

 

Pooštrene sankcije očekuju se uskoro i za huliganizam na stadionima, s obzirom na to da je izmenjen i Zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama. Advokati, međutim, smatraju da sa novinama treba ići oprezno.

 

Izvor: novosti.rs