ŠTAND CVEĆA VP DOMA

Vaspitno popravni dom u Kruševcu od ove godine počeo je proizvodnju cveća. Ove ukrasne biljke danas su izložene na štandu u centru grada, a mogu se kupiti i u objektu koji se nalazi ispred VP Doma.