ŠTA JE PROPISANO KODEKSOM PONAŠANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA??

Državni službenik je dužan da radi u skladu sa zakonom, da bude nepristrasan u svom radu, politički neutralan, da odbije poklon ili drugu korist i da radi u javnom interesu. Da li ste znali da je sve ovo propisano Kodeksom ponašanja državnih službenika?? Taj propis sadrži 16 principa, propisanih zakonom, a kojih državni službenici imaju obavezu da se pridržavaju. Istraživali smo – koliko se u našem gradu ovaj propis poštuje??

Propisi jasno definišu šta građani imaju pravo da očekuju od državnih službenika – da budu i dobri stručnjaci i dobri domaćini. Reformom javne uprave postavljeni su temelji dobre uprave, čiji je deo i Kodeks ponašanja. Doneo ga je Visoki službenički savet koji i prati njegovo poštovanje. Pravila ponašanja zaposlenih, njihov odnos prema radu, kolegama, poštovanje dostojanstva korisnika, neka su od propisanih principa.

Kodeks ponašanja službenika primenjuje se i na lokalnom nivou. Model  je pripremila Stalna konferencija gradova i opština, a do sada ga je usvojilo i primenjuje oko 40 posto gradova i opština u Srbiji. Kruševac je Kodeks ponašanja službenika usvojio 2017. godine.  Kako primena i kontrola poštovanja Kodeksa funkcionišu u Gradskoj upravi Kruševac rećiće nam Vesna Anđelić, zamenica Načelnika Gradske uprave Kruševac.

Zašto su ovakvi propisi važni za građane i društvo u celini objašnjava Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija.

Prema preporukama Saveta radi se i na unapređenju načina prijema pritužbi građana i načina merenja zadovoljstva pruženim uslugama – putem veb-sajta, kroz anketiranje korisnika i slično. Kodeks je jedan od rezultata reforme javne uprave, koja se u Srbiji sprovodi uz podršku Evropske unije.