SENIČIĆ: “RANIJE UPLAĆENI ARANŽMANI SU SIGURNI”

Domaćim turističkim agencijama 01. oktobra ističu polise osiguranja, a osiguravajuće kuće ne žele da ih obnove, jer zbog pandemije virusa korona turističke agencije tretiraju kao nepouzdane klijente.

Ministar turizma Rasim Ljajić, nakon jučerašnjeg sastanka, obećao je agencijama da im neće biti oduzeta licenca za rad dok se ne pronađe rešenje, a očekuje ga za 10-ak dana.

Šta to konkretno znači za rad turističkih agencija a šta za putnike, za Televiziju Jefimija je objasnio Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije – Yuta.