SEMINAR U AGENCIJI ZA RAZVOJ RASINSKOG OKRUGA

U Kruševcu je održan seminar za informativne medijske kuće koji je organizovan u okviru projekta “Jačanje međuinstitucijalne saradnje i kadrovskih kapaciteta relevantnih sujekata regionalnog razvoja u Rasinskom okrugu”. Projekat je edukativnog karktera i ima za cilj da unapredi ekonomski i regionalni razvoj kroz jačanje međuinstitucijalne saradnje.