SEDNICA SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA SRBIJE ODRŽANA U KRUŠEVCU / VIDEO

Socijalno – ekonomski savet Republike Srbije sastao se danas sa lokalnim Socijalno – ekonomskim savetom grada Kruševca. Prisustvovali su ministri za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i državnu upravu i lokalnu samoupravu – Zoran Đorđević i Branko Ružić, kao i predstavnici sindikata i privrede. Tema sastanka bila je zajednički rad socijalno – ekonomskih saveta koji su od velikog značaja za unapređenje socijalnog dijaloga u Republici Srbiji.