SAVET RODNE RAVNOPRAVNOSTI /video

Savet za rodnu ravnopravnost grada Kruševca održao je tribinu povodom medjunarodnog praznika žena.