SASTAVLJANJE I PREDAJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT

RPK Kruševac, u saradnji sa Kompanijom Paragraf, organizovala je savetovanje na temu „Sastavljanje i predaja finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2022. godinu“. Učesnici su imali priliku da se informišu o pravilima vezanim za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2022. godinu, kao i da se podsete pravila o utvrđivanju poreza na dobit, kako bi mogli uspešno i zakonito da sastave finansijske izveštaje i poreski bilans za 2022. godinu. Pored toga, na savetovanju je bilo reči i o novinama u propisima o PDV i ostalim aktuelnim pitanjima.

Savetovanje je bilo namenjeno računovođama, poreskim savetnicima, revizorima, finansijskim direktorima, preduzetnicima, kao i svim drugim licima koja primenjuju propise vezane za sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica i preduzetnika.