SAHRANE PREMINULIH OD COVID19 FINANSIRAĆE GRAD

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednih situacijama, Uredbi o sastavu, načinu i organizaciji rada i Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Grad Kruševac doneo je odluku da će se troškovi sahrana građana Kruševca koji su preminuli od posledica oboljevanja od virusa Covid19, na teritoriji grada Kruševca ili u nekoj od zdravstvenih ustanova van grada, obezbeđuju sredstvima iz budžeta grada. Troškovi sahrane podrazumevaju prevoz pokojnog lica, opremu za radnike JKP „Kruševac“ koja je potrebna po propisanoj proceduri prilikom preuzimanja, prevoza i sahranjivanja preminulog, uslugu sahranjivanja i opremu za sahranu, a prema cenovniku usluga JKP „Kruševac“ za uslugu sahranjivanja lica preminulih od posledica virusa Covid19.

 

Javno-komunalnom preduzeću „Kruševac“ danas je naloženo da preduzima sve potrebne mere oko postupanja sa posmrtnim ostacima lica koja su preminula od posledica oboljevanja virusom Covid19.