RNJAKOVIĆ: “TENKOVI SA KOŠARA USKORO U KRUŠEVCU”

Кomanda za razvoj Rasinske brigade formirana je 1.decembra 2011.godine, u spomen na dan kada je, 19.oktobra 1918.godine, srpska vojska ušla u oslobođeni Кruševac. Zadatak Кomande je izgradnja operativnih sposobnosti Rasinske brigade, logistička podrška i obezbeđenje pokretnih sredstava i ljudstva u garnizonu Кruševac. Prisutne je pozdravio komandant Кomande za razvoj, pukovnik Rade Rnjaković.

“Da što više obogatimo istorijsko materijalno nasle]e koje se odnosi na herojstvo 125. motorizovane brigade, ove godine pokrenuta je inicijativa da se dva tenka koja su branila Srbiju na rejonu karaula Košare dodele garnizonu Kruševac i Narodnom muzeju”, istakao je pukovnik Rnjaković.