REZERVACIJA TEZGI NA KRUŠEVAČKOJ STAROJ PIJACI

Javno preduzeće “Poslovni centar“, Kruševac obaveštava sva zainteresovana lica da će se rezervacija tezgi za prodaju poljoprivrednih proizvoda, južnog voća, cveća i mesta za prodaju mlečnih proizvoda u mlečnom salonu za 2019. godinu za Staru zelenu pijacu obaviti putem licitacije u sali Doma sindikata 28.11.2018. god. sa početkom u 09.00 časova.

 

 

Uslov za učešće na licitaciji za rezervaciju, uz važeću ličnu kartu, je prilaganje dokaza:

 

1) fotokopija rešenja o registraciji poljoprivrenog gazdinstva ili,
2) Da su obveznici poreza na prihod od poljoprivrede,
3) Fotokopija rešenja o registraciji izdatog od agencije za privredne registre.
U slučaju sprečenosti ličnog učešća na licitaciji, tezgu može rezervisati osoba sa pismenim ovlašćenjem sprečenog licitanta.

 

Zakup mesta za prodaju zanatskih proizvoda za 2019. godinu za staru zelenu pijacu vršiće se putem licitacije 29.11.2018.god. sa početkom u 09.00 časova u službenim prostorijama Stare zelene pijace. Uslov za učešće na licitaciji, uz važeću ličnu kartu, je i prilaganje fotokopije važećeg rešenja o registraciji izdate od agencije za privredne registre za promet robe koji je dozvoljen na zelenim pijacama.

 

Zainteresovani korisnici zakup magacina na staroj zelenoj pijaci za 2019. godinu mogu izvršiti licitacijom koja će se održati 30.11.2018. god. u 09.00 časova u službenim prostorijama Stare zelene pijace. Pravo na zakup magacina, uz važeću ličnu kartu, imaju korisnici koji su rezervisali ili zakupili tezgu na pijaci kao i zakupci lokala na pijaci.