REKONSTRUKCIJA TOPLOVODA U ULICI SVETOG SAVE

Uporedo sa radovima koji se odvijaju u ulici Ostrva Vida, radnici JKP ,,Gradska toplana” Kruševac, 20. avgusta, započeli su i rekonstrukciju distributivnog i priključnih toplovoda u ulici Svetog Save.

Investitor je Grad Kruševac, dok su radnici kruševačke toplane izvođači svih radova. Ukupna dužina trase distributivnog toplovoda je 200 metara, dok dužina priključnih toplovoda iznosi 120 metara. Za ovih 320 metara toplovoda iz budžeta grada je izdvojeno 5.460.000,00 dinara, dok će ostatak dotirati JKP ,,Gradska toplana”. Svi postojeći delovi distributivnog toplovoda u zoni ulice Svetog Save (od raskrsnice sa Dušanovom do raskrsnice sa Šumadijskom ulicom) planirani su za rekonstrukciju.

U zoni ulice Svetog Save postoje i priključni toplovodi koji toplotnom energijom napajaju objekte u samoj ulici. Takođe je planirana i zamena delova priključnih toplovoda i to u onom delu u kom je i planirana rekonstrukcija ulice (kolovoz i trotoar). Svi priključni toplovodi su na distributivnu toplovodnu mrežu povezani komorama.

Plan je da, radovi u okviru kojih će stare dotrajale cevi biti zamenjene novim u dužini od 640 metara, budu završeni do početka grejne sezone.