REKONSTRUKCIJA JAVNOG OSVETLJENJA

Grad Kruševac potpisao je ugovor za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja u naseljima grada Kruševca. Kruševac je još jedna u nizu lokalnih samouprava u srbiji koja je prepoznala značaj i prednosti rekonstrukcije javnog osvetljenja  kroz model javno-privatnog partnerstva. Po veličini ovaj projekta će biti najveći realizovan projekat JPP u regionu u oblasti rekonstrukcije javnog osvetljenje. Za privatnog partnera odabran je konzorcijum domaćih i stranih firmi čiji su nosioci  ESCO ELIOS d.o.o Novi Sad i GGE ESCO d.o.o  Beograd. Rekonstrukcijom javnog osvetljenja  predvidjena je zamena 12,545 komada zastarelih svetiljki u prvoj fazi  sa kvalitetnom LED tehnologijom proizvođača Philips i Minel-Scheder. Na jesen se očekuje sveukupno izvođenje radova , te je rezultat u vidu smanjenja troškova grada Kruševca za električnu energiju za javnu  rasvetu ni održavanje blizu 85%. Pored nove rasvete, grad će ovim projektom poboljšati osećaj komfora i bezbednosti  i ostvariće značajnu uštedu ečlektrične energije. Kruševac će od prvog dana perioda garantovanja ostvariti novčanu uštedu, koja za ugovoreni period od 15 godina iznosi 199 miliona dinara.