REDOVNE ISPLATE NACIONALNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za novembar 2020. godine, u utorak 22. decembra 2020. godine, a da će privremenu novčanu naknadu za novembar2 020. licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije, isplatiti u sredu 23.decembra 2020. godine.