RAZMENA ISKUSTAVA U PRISTUPU FONDOVIMA EU

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga počela je realizaciju projekta „Transfer znanja i iskustva za bolji pristup razvojnim fondovima EU“ koji ima za cilj podizanje kapaciteta lokalnih samouprava i drugih relevantnih subjekata Rasinskog okruga za korišćenje međunarodnih izvora finansiranja za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj.

 

Projekat „Transfer znanja i iskustva za bolji pristup razvojnim fondovima EU“ realizuje Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, podržan je od strane razvojne agencije Srbije, a ima za cilj podizanje kapaciteta lokalnih samouprava i drugih relevantnih subjekata Rasinskog okruga za korišćenje potencijalnih međunarodnih izvora finansiranja za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj. Projektom je planirano da se principi poslovanja i povezivanja EU približe svim relevantnim činiocima iz naseg okruga na jedan konkretan način, da bi se oni uz puno uvažavanje i primenu postojeće regulative u Srbiji osnažili da pristupe mogućnostima programa EU koji su izvesniji. Od suštinskog je značaja osnaživanje ruralnog stanovništva da učestvuje u izradi politika i projekta ruralnog razvoja kroz lokalne akcione grupe (LAG). Ovaj pristup deo je nacionalnih i strateških programskih dokumenata. Tokom realizacije projekta predviđene su aktivnosti saradnje sa međunarodnim ekspertima iz EU (Slovenije) kao i saradnja sa relevantim ekspertima iz Republike Srbije koji već imaju iskustva sa formiranjem i vođenju LAG-ova na teritoriji naše države. Učesnici projekta smatraju da su buduće Lokalno Akcione Grupe generator razvoja našeg okruga kojim će lakše i brže pristupiti razvojnim fondoivima EU.

 

Vrednost projekta iznosi million i 840 hiljada dinara. Planirano vreme realizacije projekta je 9 meseci i njime će biti obuhvaćeni predstavnici relevantnih institucija sa teritorije celog Rasinskog okruga.