RASPORED REZERVOARA SA DEZINFEKCIONIM SREDSTVOM

Objavljen je raspored rezervoara sa dezinfekcionim sredstvom na gradskom i seoskom području Kruševca. Rastvor se koristi za dezinfekciju podova, radnih površina i ruku. Rastvor se ne sme progutati, ne sme doći u dodir sa očima i ne sme se koristiti za dezinfekciju životinja, stoji u uputsvu za upotrebu.

 

Cisterne sa dezinfekcionim sredstvima biće postavljene u petak do 15 sati na svih 200 lokacija.