RASPORED DEZINFEKCIJE ULICA I OBJEKATA

JKP „Kruševac“ sprovodi sve aktivnosti na pranju i dezinfekciji ulica i zdravstvenih ustanova na gradskom i seoskom području Kruševca. Uporedo sa tim, JKP „Kruševac“ redovno obavlja i sve aktivnosti na održavanju higijene i iznošenju smeća.

 

Pranje ulica: 31.03.2020.godine

 

Prva smena

Četiri cisterne JKP

1. Cisterna :DEZINFEKCIJA ULICA: Nastavak pranja: V.Šiljegovac, Đunis, Kaonik
2. Cisterna: DEZINFEKCIJA ULICA :Lipovac Donji i Gornji Stepoš
3. Cisterna : Dezinfekcija : Krug Opšte bolnice, krug ambulante 14 Oktobar, Krug Gerontološkog centra, Stara Kosovska, Nova Kosovska, R. Jakovljevića, Čehovljeva i Brane Janković
4. Cisterna: dopuna kanistera u gradu

 

Druga smena

Četiri cisterne

Jedna Cisterna dopuna kanistera u selu i gradu po pozivu Službe MZ
Druga cisterna: DEZINFEKCIJA ULICA: Čolak Antina, Kosančićeva, Partizanskih Kurira Sinđelićeva, Bolnica, 14 Oktobar
Treća cisterna:DEZINFEKCIJA ULICA: Buci, V.Lomnica, Bukovica, Jablanica
Četvrta cisterna:Bivolje

 

Treća smena

Tri cisterne

Prva cisterna: Opšta bolnica, Ambulanta : Topličina, M. Jugovića, V. Nikolića.
Druga cisterna: Poručnika Božidara, Birčaninova, M. Cvetkovića, D. Gajića, Svetozara Mijatovića.
Treća Cisterna : G. Principa, Kneza Miloša, R. Domanovića, Vojvode Stepe Stepanovića