RASPISANI SU IZBORI U UDRUŽENJU PENZIONERA

Ovih dana Izvršni Odbor Udruženja penzionera Grada Kruševca, doneo je Odluku o raspisivanju izbora. U januaru 2019. godine, održaće se pripremni sastanci a u februaru izborne konferencije penzionera u svim mesnim zajednicama.

 

Na savetovanju sa predsednicima Mesnih odbora, dogovoreno je da urade izveštaje o radu i planove rada za naredni period. Biće to prilika da organizacije penzionera učlane nove članove, kao i da predlože kandidate za najodgovornije dužnosti u Gradskoj organizaciji penzionera. Održavanje Izborne Skupštine Udruženja grada, predviđeno je da se obavi do polovine aprila naredne godine.

 

Na do sada održanim pripremnim sastancima, konstantovano je da penzionerska organizacija u Kruševcu ima veoma široku lepezu aktivnosti i da spada u najuži krug najbolje organizovanih Udruženja u Srbiji.