RADOVI U ŠKOLI U TRMČARU

U isturenom odeljenju O.Š. ”Dragomir Marković” u Trmčaru izvode se radovi na unapredjenju energetske efikasnosti. Pomenute radove finansira ministarstvo rudarstva i energetike i Budžetski fond za zaštitu životne sredine.