RADOVI U KOSOVSKOJ ULICI TEKU PREDVIĐENOM DINAMIKOM

Gradonačelnik Kruševca Jasmina Palurović zajedno sa direktorom JKP “Vodovod Kruševac” Vladimirom Milosavljevićem, direktorom JKP “Gradska toplana” Dušanom Gvozdenovićem, direktorom JKP za projektovanje i izgradnju Milošem Jovićem i gradskim urbanistom Vojkanom Tutulićem obišla je početne radove na rekonstrukciji Kosovske ulice. Predstavnici javnih preduzeća upoznali su gradonačelnika sa planom izvođenja radova u ovoj prvoj fazi. Direktor JP “Vodovod Kruševac” Vladimir Milosavljević istakao je da ekipe ove firme rade svoj deo posla u tri etape: fekalna kanalizacija, atmosferska kanalizacija i vodovodna mreža. Za prvih 7 dana radova urađeno je 50 metara ulične linije fekalne kanalizacije, 4 ulična šahta i jedan kućni priključak. Što se tiče atmosferske kanalizacije izgrađena je ulična linija Ø400 u dužini od 30 metara i povezana sa postojećom linijom Ø600 koja prolazi kroz lokaciju Opšte bolnice Kruševac. Radovi na vodovodnoj mreži izvedeni su na montaži privremenog voda za snabdevanje građana dok se radi rekonstrukcija ulice i to: od ulice Gligorija Diklića do Nemanjine (završeno), a u toku je montaža od Nemanjine do Majke Jugovića. Takođe,  izvršena je i montaža sekundarnog voda DN110 u dužini od 56 metara. Direktor JKP “Gradska toplana” Dušan Gvozdenović rekao je da je predviđeno da prva deonica radova bude od Topličine prema ulici Majke Jugovića. Završena je deonica od raskrsnice do prve komore u dužini od 54 metra, kao i deo priključnog toplovoda u dužini od 5,5 metara. Građevinski je urađena priprema rova za polaganje cevi – širina rova 0,8 metara i dubina 1,1 metar. Zaključak je da se radovi za sada izvode planiranom dinamikom i po unapred utvrđenom protokolu radova.