VRAĆANJE RASKOPANOG ASFALTA U PRVOBITNO STANJE NAKON RADOVA

 

 

Kako su završeni radovi na pojedinim deonicama na izgradnji kanalizacione mreže u okviru druge grupe kolektora, tako se sada vrše radovi na asfaltiranju.

 

U naseljenim mestima Modrica, Veliko Golovode i Pakašnica, već nedelju dana vrše se radovi na vraćanju raskopanog asfalta u prvobitno stanje. Radi podsećanja, u naseljenom mestu Modrica radovi su otpočeti u februaru 2017. i do sada je urađeno oko 95% radova od ukupne dužine, polaganjem cevi prečnika DN 200 i DN 250.

 

U naseljenom mestu Veliko Golovode radovi su otpočeti u februaru 2017. i do sada je urađeno oko 80% radova od ukupne dužine, polaganjem cevi prečnika DN 250 i DN 200. U naseljenom mestu Pakašnica otpočeti su radovi u maju 2017. i do sada je završeno oko 95% radova od ukupne dužine, polaganjem cevi prečnika DN 250 i DN 200. Svi radovi na izgradnji druge grupe kolektora teku planiranom dinamikom. Izvođači radova su „Telekomunikacija Blace“ i „Jedinstvo“ Sevojno.