RADIONICA O UPRAVLJANJU OTPADOM /video

Nemačka organizacija GIZ, Gradska uprava grada Kruševca i JKP “Kruševac” organizovali su radionicu na temu “Inkluzija neformalnog sektora u kontekstu upravljanja otpadom”.

 

Cirkularna ekonomija i formalizacija rada neformalnih sakupljača otpada osnova su nove podrške koju GIZ pruža lokalnim vlastima u Srbiji na putu ka stvaranju održivog sistema upravljanja otpadom. Lokalne samouprave Srbije ) moći će da računaju na podršku projekta Nemačke razvojne saradnje (GIZ) „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)”. Do kraja 2020. godine, u izabranim regionima, među kojima je i Kruševac  GIZ će pružati tehničku i stručnu pomoć lokalnim samoupravama u unapređenju sistema upravljanja otpadom u cilju ublažavanje klimatskih promena, i to primenom cirkularne ekonomije.

 

Imajući u vidu trenutne izazove koji su pred lokalnim samoupravama u oblasti upravljanja otpadom, u narednom  periodu , projekat će obuhvatiti sledeće aktivnosti: pripremu/reviziju regionalnih planova upravljanja otpadom u odabranim regionima, izgradnju postrojenja za tretman biorazgradivog otpada, kao i unapređenje pristupa cirkularnoj ekonomiji u oblasti upravljanja otpadom, uzimajući u obzir smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte.

 

Poseban fokus biće stavljen na formalizaciju rada neformalnih sakupljača otpada, njihovom uključivanju u sistem i uspostavljanju savremene prakse upravljanja otpadom, sa ciljem da se do kraja 2020. godine otvori određen broj dodantnih pristojnih radnih mesta za socijalno ugrožene grupe.