PRVA SEDNICA SAVETA ZA MLADE GRADA KRUŠEVCA

Savet za mlade grada Kruševca održao je konstitutivnu sednicu na kojoj su dogovorene aktivnosti na unapređenju položaja mladih u našem gradu. Savet, kojim je predsedavao predsednik ovog tela koji je ujedno i zamenik gradonačelnika Aleksandar Jovanović, broji 13 članova a koje čine predstavnici grada, obrazovnih i ustanova za zapošljavanje i udruženja građana. Osnovni zadatak Saveta je podsticanje i usklađivanje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike, predlaganje mera za njeno unapređenje.

Da podsetimo da je na poslednjoj, 6. sednici, Skupština grada Kruševca usvojila formiranje Saveta za mlade sa novim ingerencijama.