PRVA SEDNICA SAVETA ZA MLADE GRADA KRUŠEVCA

Savet za mlade grada Kruševca održao je konstitutivnu sednicu na kojoj su dogovorene aktivnosti na unapređenju položaja mladih u našem gradu. Savet, kojim je predsedavao predsednik ovog tela koji je ujedno i zamenik gradonačelnika Aleksandar Jovanović, broji 13 članova a koje čine predstavnici grada, obrazovnih i ustanova za zapošljavanje i udruženja građana. Osnovni zadatak Saveta je podsticanje i usklađivanje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike, predlaganje mera za njeno unapređenje.

Da podsetimo da je na poslednjoj, 6. sednici, Skupština grada Kruševca usvojila formiranje Saveta za mlade sa novim ingerencijama.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.