PROJEKAT „PODRŠKA POVRATKU NA KOSOVO*“

U okviru projekta „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“, u toku je javni poziv namenjen interno raseljenim licima koja su zainteresovana za povratak na Kosovo* sa teritorije gradova i opština: Kruševac, Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Raška, Aranđelovac, Trstenik, Vrnjačka banja, Vranje i Bujanovac, a koja mogu da konkurišu za opremu, mašine i alate u vrednosti od 2,500 evra kao i za obuku za pokretanje posla.

 

U okviru javnog poziva, ASB organizuje prezentacije u pomenutim opštinama i gradovima, gde mogu prisustvovati interno raseljena lica koji su zaiteresovana za ovu temu, gde će dobiti sve potrebne informacije, odgovore na pitanja i uputstva za prijavu. Kroz poziv će biti obezbeđena oprema za 54 porodice i obuka za pokretanje posla za 90 porodica. Oprema i programi obuka će interno raseljenim licima poboljšati mogućnosti za zapošljavanje I stvaranje prihoda, kako bi se doprinelo održivosti njihovog povratka. Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme i programa obuke za pokretanje posla se raspisuje u okviru projekta „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“, koji finansira Evropska unija. ASB-a, Centar za ravnomerni regionalni razvoj i Grad Kruševac, zajedno implemetiraju projekat na ovoj teritoriji.

 

Projekat će biti realizovan do sredine 2020 godine. U Srbiji trenutno ima preko 200 hiljada interno raseljenih lica.