PROJEKAT AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga kod Razvojne agencije Srbije konkurisala je sa projektom “Jačanje međuinstitucionalne saradnje i kadrovskih kapaciteta relevantnih subjekata regionalnog razvoja u Rasinskom okrugu”, koji je odobren u ukupnom iznosu od 2 miliona 250 hiljada, od čega RAS sufinansira sa 49% ovog iznosa.

 

Razvojna agencija Srbije kreirala je program za unapređenje saradnje i podizanja kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou sa ciljem unapređenja ekonomskog regionalnog razvoja jačanjem međuinstitucionalne saradnje i kapaciteta akreditovanih Agencija za regionalni razvoj, jedinica lokalne samouprave i kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Raspoloživa sredstva za ovaj projekat od značaja za Regionalni razvoj, odobravaju se u formi sufinansiranja a u visini do 50% ukupne vrednosti projekta.

Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga kod Razvojne agencije Srbije konkurisala je sa projektom “Jačanje međuinstitucionalne saradnje i kadrovskih kapaciteta relevantnih subjekata regionalnog razvoja u Rasinskom okrugu” koji je odobren u ukupnom iznosu od 2 miliona 250 hiljada, od čega RAS sufinansira sa 49% ovog iznosa.

Ciljevi Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga jesu da se kroj ovaj projekat realizuje edukacija 20 zaposlenih u lokalnim samoupravama Rasinskog okruga za pisanje Evropskih projekata odnosno projekata koji se finansiraju iz fondova EU a planirana je i realizacija 8 teorijskih radionica gde će polaznici upoznati sa izradom projekata i pisanjem istih, a na kraju će svih 20 polaznika napisati po jedan projekat.

 

Planirana je i edukacija novinara medijskih kuća Rasinskog okruga. Kroz projekat “Jačanje međuinstitucionalne saradnje i kadrovskih kapaciteta relevantnih subjekata regionalnog razvoja u Rasinskom okrugu” radiće se i na širenju ideje priključenja Srbije EU.

Pored i sada aktuelnog umrežavanja partnera u Rasinskom okrugu, podizanja kapaciteta same Agencije kroz obuke, stvaranja inicijativa za učešće na različitim projektima, kao cilj se izdvaja i privlačenje investitora sa različitih nivoa vlasti, odnosno, biće organizovani sastanci sa privrednicima okruga na kojima će biti bliže upoznati sa svim benefitima koje donosi investiranje. Kroz projekat će biti urađeno i 20 petominutnih emisija pod nazivom “Integrisanje” kroz koju će biti obuhvaćeno više tema.

Ugovor o realizaciji pomenutog projekta potpisan je krajem jula ove godine između Razvojne agencije Srbije i Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga, a trajanja je godinu dana. Osim dve agencije, partneri na projektu koji takođe učestvuju u sufinansiranju su i jedinice lokalne samouprave Rasinskog okruga.

Lokalne samouprave su već delegirale svoje predstavnike – učesnike projekta. Projekti ovakvog tipa koji se tiču regionalnog razvoja izuzetno su značajni jer doprinose unapređenje svih oblasti poslovanja i života uopšte.