PRIMOPREDAJA DUŽNOSTI KOMANDANTA U KASARNI „CAR LAZAR“ / VIDEO

U kasarni „Car Lazar“ izvršena je svečana primopredaja dužnosti komandanta Komande za razvoj Rasinske brigade i Garnizona Kruševac. Pukovnik Rade Rnjaković dužnost je preuzeo od pukovnika Sretena Zafirovića.